23 lutego 2020
                                        Przeglądając kiedyś swoje stare konto na FB ukryte przed linkspesudoreżimem natknąłem się na posta ze zdjęciami, kiedy to stałem się szczęśliwym właścicielem Tamrona 150 - 600 G1. Kolega Czarny stwierdził
05 stycznia 2020
                             Kilkakrotnie będąc na wzgórzu Magdalenka koło Rzeszowa obiektyw aparatu odwracałem podczas dobrych wanunków widzialnościowych od moich ukochanych Tatr w kierunku północno- zachodnim gdyż ponad płaskimi wzniesieniami Płaskowyżu Kolbuszowskiego można było