05 stycznia 2020
                             Kilkakrotnie będąc na wzgórzu Magdalenka koło Rzeszowa obiektyw aparatu odwracałem podczas dobrych wanunków widzialnościowych od moich ukochanych Tatr w kierunku północno- zachodnim gdyż ponad płaskimi wzniesieniami Płaskowyżu Kolbuszowskiego można było
29 grudnia 2019
                     Co to jest  ten dach rzeszowszczyzny??? Nic innego jak wzgórze Wilcze, które przedstawiałem juz w innym artykule wznoszące się na wysokość 506 m  n.p.m. i królujące nad Przybosiową Gwoźnicą Górną